Метою Академії є сприяння становленню і розвитку галузі телерадіомовлення, телевиробництва і кінематографії в Україні шляхом проведення культурних, освітніх та наукових заходів, спрямованих на підвищення рівня мистецького середовища та науково-культурного просвітництва  в цій сфері.

 

Основні завдання Академії:

–      проведення професійних (фахових) премій в галузі телебачення з метою стимулювання розвитку вітчизняного телебачення та відзначення найбільш значних досягнень в галузі теле- та кіновиробництва;

–      організація та проведення пітчингів ідей, конкурсів, фестивалів, конференцій, круглих столів, лекцій, тренінгів та курсів, тощо за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів;

–      підвищення кваліфікації працівників телевізійної та кіно індустрії через освітні, наукові, комунікаційні програми, а також програми різноманітних обмінів, стажувань та тренінгів;

–      сприяння розвитку телерадіопростору України відповідно до принципів ринкової економіки та добросовісної конкуренції, підтримка розвитку організованого ринку послуг у галузі теле-  та радіомовлення в Україні, недопущення недобросовісної конкуренції, забезпечення права громадян на інформацію;

 

Членами Академії є особи, що виявили бажання вступити до складу Академії, визнають Статут Академії та отримали статус Члена Академії в порядку, визначеному цим Статутом та Положенням про членство в Академії. Члени Академії після прийняття рішення про їх вступ до складу Академії набувають статусу «Академіків».

Кандидат в Академіки повинен відповідати таким вимогам:

–      мати не менше п’яти років досвіду в професіях, що пов’язані з теле- та кіновиробництвом,  мовленням, дистрибуцією та адаптацією теле- та кіноконтенту;

–      станом на момент подачі заяви працювати за однією з вищеперерахованих професій.

 

Члени Академії зобов’язані:

–      дотримуватися вимог Статуту, Положення про членство;

–      сплачувати членські внески в порядку, розмірі та термін, визначені Експертною Радою;

–      не здійснювати дій, що суперечать цілям і завданням діяльності Академії.

 

Експертна Рада Академії є керівним органом Академії, який здійснює управлінську діяльність.
До Експертної Ради входить 15 осіб, що є Академіками Української Телевізійної Академії:

 1. Амєлічев Сергій
 2. Бабіч Валерій
 3. Бенкендорф Єгор
 4. Гнєдаш Тетяна
 5. Гончаренко Олексій
 6. Єрема Анатолій
 7. Заря Ірина
 8. Захарова Ольга
 9. Коваль Валентин
 10. Костюк Ірина
 11. Мірський Віктор
 12. Опалєв Валентин
 13. Приходько Віктор
 14. Ряшин Владислав
 15. Созановський Сергій

До компетенції Експертної Ради входить:

- Прийом нових членів до Української Телевізійної Академії.
- Формування складу Експертної Ради.
- Затвердження основних перспективних напрямів діяльності Академії.
- Інші повноваження.

Усі рішення Експертної Ради Академії приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менше 51% присутніх Академіків.

Детальна інформація про Українську Телевізійну Академію на офіційному сайті.