Реєстраційні дані конкурсанта

Я надаю Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет» згоду на обробку особистих персональних даних, які вказую в реєстраційній формі та поданих мною заявках (а саме: прізвища, ім’я, по-батькові, посаду, найменування та адресу компанії, контактні телефони (мобільний, робочий), e-mail тощо) у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних під назвою «Контрагенти» Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет» з метою підтримки контактів з фізичними особами, з якими Асоціація «Індустріальний Телевізійний Комітет» взаємодіє в межах забезпечення належної реалізації конференцій, круглих столів та інших заходів; посвідчую, що отримав(ла) повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних і ознайомлений(на) зі своїми правами щодо персональних даних, визначеними Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-VІ.